Zarząd koła

Opiekun:

  • dr Anna Sochocka

Zarząd:

  • Prezes: Aleksandra Mardaus

  • Wiceprezes: Dawid Goc

  • Skarbnik: Piotr Lebiecki

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: Łukasz Walancik

  • Alicja Materlak

  • Natalia Lewkowicz

Obecny Zarząd oraz Komisja Rewizyjna rozpoczęły swoją kadencję w dniu 26 października 2018 roku.