Social Media Marketing

Sekcja o charakterze zamkniętym, której głównym celem jest nauka i doskonalenie technik używanych w promocji wydarzeń naukowych oraz społeczno-kulturowych.

Członkowie tej sekcji odpowiedzialni są za wszelkie akcje i działania marketingowe dla wydarzeń, w które angażuje się Studenckie Koło Informatyki Stosowanej.