Java Developers Group

Sekcja programowania w Javie powstała w semestrze letnim 2010/11 i początkowo przyjęła formę cyklicznych spotkań. Zespół prowadzony przez Michała Kułaka rozpoczął ambitny projekt gry sieciowej, którego z różnych względów nie udało się dokończyć.

Obecnie Sekcja ma charakter zamknięty i skupia się na budowie spersonalizowanego frameworka do budowy stron internetowych o charakterze społecznościowym.

Prowadzone są jednocześnie działania mające na celu przywrócenie regularnych spotkań i rozpoczęcie nowego, otwartego projektu.