Django

Sekcja Django została powołana w semestrze zimowym 2012/13 przez Jakuba Paczkowskiego. Pierwsze plany utworzenia sekcji powstały jeszcze w poprzedzającym roku akademickim, kiedy Jakub poprowadził wykład nt. Django w cyklu Spotkań z Informatyką. 

Działalność sekcji polega na cotygodniowych spotkaniach w formie warsztatów, podczas których uczestnicy współtworzą wspólny projekt oparty o framework Django.

W semestrze zimowym 2012/13 spotkania odbywają się w każdą środę, w godzinach 1800 - 2100 w sali -002 (B) w budynku Instytutu Fizyki, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.