Sekcje

W ramach Studenckiego Koła Informatyki Stosowanej działa kilka Sekcji. Część z nich jest otwarta i polega na cyklicznych spotkaniach w formie warsztatów, a część to kilkuosobowe grupy składające się z członków Koła, które nie prowadzą regularnych spotkań sekcji, ale realizują projekty informatyczne pod szyldem SKIS-u.