Członkostwo

Aby zostać członkiem Studenckiego Koła Informatyki Stosowanej należy:

  • być Studentem lub Absolwentem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • zapoznać się ze Statutem Koła,
  • złożyć na ręce Zarządu Koła Deklarację Członkowską (dostępna również w siedzibie Koła),
  • opłacić składkę członkowską na bieżący semestr.

Fragment Statutu Koła, mówiący o Członkostwie Zwyczajnym:

§ 10. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student oraz absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
§ 11. W uzasadnionych przypadkach członkiem zwyczajnym Koła może zostać student, absolwent lub pracownik naukowy dowolnej uczelni z całego świata, za zgodą Zarządu Koła.
§ 12. Decyzję o przyjęciu w grono zwyczajnych członków Koła podejmuje Prezes lub Zastępca Prezesa na podstawie wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się o statut zwyczajnego członka Koła.

Składka członkowska

Aktualnie składka członkowska wynosi 10 zł na semestr.